Food Analytica >> Vizsgálati adatbázis >> Minőségpolitikai Nyilatkozat

Minőségpolitikai Nyilatkozat

Sidebar Image

A EUROFINS Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft. ügyvezetője a minőségpolitikában megfogalmazott célok megvalósulásának érdekében olyan minőségirányítási rendszert működtet, amely megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványban rögzített követelményeknek és a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előírásainak.

A Minőségirányítási Kézikönyv rögzíti a minőségirányítással kapcsolatos teendőket, meghatározza a minőségirányítási rendszer működését a EUROFINS Food Analytica Kft. Laboratóriumában (továbbiakban Laboratórium).

A Minőségirányítási Kézikönyv a Laboratóriumban rendelkezésre áll. Az abban leírtak ismerete és betartása a Laboratórium minden munkatársa számára kötelező. A Minőségirányítási Kézikönyv folyamatos karbantartásáért, az abban foglaltak végrehajtatásáért az általam kinevezett minőségirányítási vezető a felelős.

A Laboratórium ügyvezetője folyamatosan felügyeli a minőségirányítási rendszert, szükség esetén intézkedik a gyors kivizsgálás, hatékony beavatkozás érdekében, illetve ellenőrzi a kijelölt intézkedések végrehajtását, azok hatását.

A Laboratórium vezetőjének feladata, hogy e nyilatkozatban foglaltakat minden munkatárs megismerje, megértse, megvalósítsa és megtartsa.

A Minőségirányítási Kézikönyv a Laboratórium ügyfelei és partnerei számára információs anyagul szolgál, akik felé a Minőségirányítási Kézikönyvben és az eljárásokban megfogalmazottak betartása és alkalmazása elvárásként került rögzítésre.

Célom, hogy megfelelő színvonalon elvégzett munkával megbízható eredmények kerüljenek ki a vizsgáló laboratóriumból.

Ennek érdekében az alábbiakat vállalom:

  • Biztosítom, hogy a laboratóriumi munkát felelős, megfelelő képzettségű személyzet végezze.
  • Biztosítom, hogy a pontos, megbízható munkát külső tényezők ne zavarják: pártatlanság, függetlenség, a vizsgálati eredmények függelmi és pénzügyi ráhatással befolyásolhatók ne legyenek.
  • A megfelelő színvonalú szakmai munka érdekében továbbképzést dolgozóink számára biztosítom.
  • A munka minőségének érdekében folyamatos szakmai irodalom figyelését, szabvány- és jogszabályváltozások követését teszem lehetővé, így követem a vizsgálati módszerek fejlődését.
  • A minőségirányítási rendszer jó működéséhez biztosítom a műszer- és eszközállomány fejlesztését, az eszközök felújítását és karbantartását, a szükséges kalibrációk és hitelesítések elvégzését, a vizsgálatokhoz, és pontosság ellenőrzéshez szükséges anyagok beszerzését. A vezetői felülvizsgálat elsődleges szempontja közé tartozik a műszer- és eszközállomány állapotának az áttekintése.

Fontosnak tartom, hogy partner- és szerződéses kapcsolataink jogszerűek legyenek, előmozdítsák a gyors ügyintézést, segítsék az ügyintézésben vagy szakmai kérdésekben kevésbé jártasakat, legyenek tekintettel az esetenként speciális helyi viszonyokra. A Laboratórium minden munkatársától elkötelezettséget várok el a jó szakmai gyakorlat iránt, valamint az ügyfelek kiszolgálására végzett vizsgálatok minősége iránt.

Gyula, 2018. január 25.

Dr. Ábrahám Csaba
ügyvezető