Agroscience >> Talajtani szolgáltatások >> Vonatkozó rendeletek, jogszabályok

Vonatkozó rendeletek, jogszabályok

Sidebar Image

Ebben a menüpontban a talajvizsgálati- és a talajvédelmi terv készítési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat talál:

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet - a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

http://net.jogtar.hu/...

Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (4-ik követelmény) - a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéselleni védelem

http://www.kolcsonosmegfeleltetes.hu/...

2016-2020 VP-AKG támogatások igénybevételének szabályai és a kapcsolódó dokumentumok:

https://www.palyazat.gov.hu/...

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet - a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

http://net.jogtar.hu/...