Élelmiszer analitika >> Paraméterek szerint >> Szerves és szervetlen szermaradványok

Szerves és szervetlen szermaradványok

Sidebar Image

Szerves és szervetlen szennyeződések vizsgálata élelmiszerekben

Az élelmiszerek károsanyag szennyeződése különböző okoból és a legkülönfélébb módokon történhet. A szennyeződések eredete lehet természetes (pl. korhadás, penészgombák), emberi eredetű az iparosodás következtében (pl. füstgázok, ipari szennyvizek, kipuffogógáz), vagy a csomagolóanyagokkal való érintkezés. A földből, vízből és levegőből is juthatnak káros anyagok a növényi élelmiszerekbe, melyek a táplálkozási lánc révén az állati élelmiszerekbe kerülnek. Más szennyeződések az élelmiszer gyártási folymata során, azok természetes összetevőiből keletkeznek (ún. Food borne contaminants). A közegészségügy védelme érdekében elengedhetetlen, hogy a szennyeződések mértékét a toxikológiailag elfogadható értékekre korlátozzuk ("as low as reasonably achievable", ALARA). Ehhez olyan analitikai módszerek szükségesek, amelyek érzékenyek az egyes szennyeződésekre és ezeket számtalan élelmiszerben ki tudják mutatni.

Szolgáltatási ajánlatunk

Laboratóriumainkban az alábbi kiválasztott paramétereket rutinszerűen vizsgáljuk, a legkülönfélébb élelmiszerekben

 • Policiklusos aromás szénhidrogének (PAK), beleértve a benzo(a)pirént is
 • Poliklórozott bifenilek (PCB)
 • Dioxinok és furánok
 • Nehézfémek
 • Mikotoxinok
 • 3-Monoklórpropán-1,2-diol (3 MCPD), diklórprpanol
 • Puhítók (ftalátok / adipátok) és más maradványok a csomagolóanyagokból (semikarbazid, 2-etilhexánsav (2-EHA), fotoiniciátorok (ITX, EHDAB))
 • Akrilamid
 • Furán
 • Benzol
 • Oldószer maradványok (LCKW, alkoholok, alkánok)
 • Aromás szénhidrogének (BTEX)
 • Klórfenolok, brómfenolok
 • Szénhidrogének
 • Tiltott színezékek (szudánfestékek)
 • Állatgyógyászati szermaradványok

Publikációk

 • Analysis of acrylamide in different foodstuffs using liquid chromatography-tandem mass spectrometry and gas-chromatography-tandem mass spectrometry
 • Studies on the stability of acrylamide in food during storage
 • Artefakte der Analytik
 • PAH in Oil and Tocopherols - Analytical challenges to achieve the EC recommendation